Huomioon otettavia asioita

Asiakkaana sinun täytyy ottaa huomioon monia asioita liittyen henkilötietojen käsittelyyn Brioxin ohjelmissa, joissa olet rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjä on vastuussa henkilötiedoista ja päättää niiden käyttötarkoituksen ja -tavan.  

Henkilötietojen yleiskatsaus Briox-ohjelmissa

Briox on ohjelmiston toimittaja, ja on apuna henkilötietoja käsitellessä. Rekisterinpitäjänä sinun tulee tietää:

  1. mitä tietoja kerätään,
  2. miksi niitä kerätään (mihin tarkoituksiin),
  3. kuinka kauan niitä säilytetään,
  4. ja millä perustein.

Voit päättää itse, mitä henkilötietoja tulet käsittelemään itse Brioxissa. Vain sinulla on tieto siitä, käsitteletkö yksityishenkilöiden tai yksittäisten yritysten tietoja henkilötietoina tai osakeyhtiönä. Siksi tarjoamme sinulle myös tarkemman kuvauksen henkilötiedoista ohjelmien yleiskatsauksessa, joka on koottu auttamaan sinua päättämään mitä tietoja voi käsitellä henkilötietoina: Linkki