Mida peaksid silmas pidama

Kliendina on sul mitmeid asju, millele peaksid mõtlema seoses isikuandmete töötlemisega Brioxi tarkvaras, kus sina oled isikuandmete eest vastutav ning otsustad mis viisil neid kasutatakse ning mis eesmärgil.

Ülevaade isikuandmetest Brioxi tarkvaras

Briox on tarkvara tarnija ning vastutab isikuandmete töötlemise eest Brioxi tarkvaras. Sina isikuandmete vastutava töötlejana peaksid teadma järgmist:

  1. Missuguseid andmeid kogutakse
  2. Miks neid andmeid kogutakse (eesmärk)
  3. Kui kaua neid andmeid säilitatakse
  4. Missugusel seaduslikul alusel neid andmeid kogutakse ja säilitatakse

Üksnes sina tead, sissuguseid isikuandmeid hakatakse Brioxi programmis töötlema. Kas isikuandmeteks saavad eraisiku,  FIE või aktsiaseltsi andmed, on sinu teha. Lihtsustamaks isikuandmete tuvastamist oleme pannud kokku järgneva ülevaate Brioxiu programmist.