Turvalisus- ja privaatsuspoliitika

Sellele lehele oleme kogunud kogu info Brioxi programmi turvalisuse ning privaatsuspoliitika kohta. Siit leiad ka näpunäiteid selle kohta, mida isikuandmetega töötades silmas pidada.

Taust

Meie Brioxis seisame sinu privaatsuse ning turvalisuse eest. Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) seab kõrgemad nõuded avatusele ning seepärast kirjeldame sellel lehel, kuidas me käitleme isikuandmeid. Mitmed valdkonnad koos moodustavad tervikliku pildi sellest, kuidas käsitleme privaatsuse ning turvalisuse küsimusi nii Brioxi programmi osas aga ka sind kui kasutajat ning Brioxi klienti. Me oleme jaganud selle info mitme erineva peatüki vahel, mida jooksvalt täiendame.

Isikuandmete kaitse üldmäärus

Isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) peatüki alla oleme kogunud lühiinfo seaduse enda kohta – mida see tähendab, kuidas see sind puudutab ning kuhu pöörduda lisainformatsiooni saamiseks. Andmekaitse vastutava töötaja rollis vastutab Briox isikuandmete käitlemise tehniliste ja organisatoorsete turvalisusmeetmete eest.

Lekete haldamine

Isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) uus nõu puudutab isikuandmete lekkimist – kui intsident on juhtunud, tuleb sellest viivitusteta teavitada järelevalveasutust mitte hiljem kui 72 tunni jooksul. Siinkohal kirjeldame natuke lähemalt, kuidas meie intsidentide käsitlemise protsess välja näeb. 

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika peatükis kirjeldame seda, kuidas Briox andmekaitse eest vastutaja rollis sinu isikuandmetega ringi käib. Selles peatükis anname ülevaate sellest, kuidas me sinu õigusi ja privaatsust kaitseme ning selgitame kuidas me kasutame isikuandmeid, mida sa meiega jagad. 

Briox.ee küpsised

Me kasutame küpsiseid eesmärgiga parandada Sinu kogemust meie veebilehel. Selles peatükis kirjeldame, mis on küpsis ning kuidas me seda kasutame.

Sellele peaksid mõtlema

Kliendi ning isikuandmete eest vastutajana peaksid mõtlema mitmele erinevale aspektile. Sinu töö lihtsustamiseks oleme pannud kokku need isikuandmed, millega Sul Brioxi programmis kokku tuleb puutuda.