Privaatsuspoliitika

Teretulemast Briox Estonia OÜ (edaspidi  “Briox”, “meie”) kodulehele, kus kirjeldame isikuandmete käitlemist. Teie privaatsus on meie jaoks oluline ning järgnevalt annamegi ülevaate, kuidas me isikuandmeid töötleme ning haldame. Soovime enne detailide juurde laskumist rõhutada kolme olulist punkti:

  1. Briox soovib selgitada oma vastutusala, mis kaasneb Teie õiguste kaitsmise ning Teie privaatsusega
  2. Selgitada, kuidas Briox kasutab meile usaldatud isikuandmeid pakkudes Brioxi teenuseid parimal moel läbi kodulehe või meiega kontaktis olles
  3. See dokument annab ülevaate sellest, missuguseid andmeid me kogume, mida me teeme ning mida me nende andmetega ei tee

Osapoolte vastutused seoses isikuandmete töötlemisega
Isikuandmete kaitse üldmääruse 2018 (Määrus) kohaselt on Briox Estonia OÜ, 14576063, tarkvara tarnija ning pakub veebipõhist majandustarkvara teenust, edaspidi nimetatud “Teenus”. Briox on Teenuse isikuandmete volitatud töötleja ning vastutab organisatoorsete ja tehniliste turvameetmete eest, mis on kirjeldatud Brioxi kodulehel GDPR alamlehel. Teie isikuandmete vastutav töötleja Teenuses on “Klient”, kelleks võib olla raamatupidamisbüroo konsultant, auditor, väike-või keskmise suurusega ettevõte või ühing, kes/mis on oma ettevõtte/organisatsiooni registreerinud Brioxisse. Kasutajana on Teil Teenusele ligipääsuks sisselogimismandaat, mida nimetatakse ”Kasutajaks”. Teenusele on määratud ”Süsteemi administraator”, kes esindab klienti Teenuse tarbimisel ning vastutab Kasutajate ja teiste Süsteemiadministraatorite  registreerimise eest, jagab Brioxi kasutajaõigusi ning juhendab programmi kasutamist, mis puudutab andmete töötlemist kaasa arvatud isikuandmete töötelmist Teenuses.

Briox on isikuandmete vastutav töötleja nende isikuandmete osas, mida Te meiega jagate kui:

  • Tellite Teenuse
  • Kui saate sisselogimismandaadi ning teist saab Teenuse kasutaja
  • Kui kasutate Brioxi Scanner aplikatsiooni
  • Kui Teil on küsimus ja/või Te võtate meiega ühendust
  • Registreerute Brioxi korraldatud seminarile/veebinarile
  • Külastate meie kodulehte ning aktsepteerite küpsiste kasutamise

Andmed, mida me Teie kohta kogume?
See, missuguseid isikuandmeid töödeldakse/kogutakse, sõltub Teie ettevõtte ettevõtlusvormist. Ettevõtte andmed võivad olla isikuandmed, kui Kliendi näol on tegu FIE-ga või õpilase/üliõpilasega, kes kasutab Brioxit oma õppetöös. Teenust tellides kogume Teie isikuandmed ja ettevõtte andmed. Kõikidel kasutajatel on Teenuse kasutamiseks registreeritud kontaktandmed, sisselogimismandaat ning veebituvastus. Registreerudes meie veebinaridele vajame osalejate e-maili aadresse. Kui Teil on küsimus või võtate meiega ühendust kliendijuhtumi lahendamisel, siis sõltub isikuandmete hulk kommunikatsioonikanalist. Enamasti on isikuandmete kategooriad kontaktandmed, veebituvastus, ettevõtte andmed ning kliendijuhtumi lahendamisel kasutatud struktureerimata material, mis võib sisaldada neid isikuandmeid, mida olete otsustanud meiega jagada. Detailsem nimekiri isikuandmetest, mis ja millal erinevates kategooriates esinevad ning mis on nende õiguslik alus, leiab Lisast nr 1. Informatsiooni küpsiste kasutuse kohta leiate meie kodulehelt Küpsisepoliitika alamlehelt.

 

Miks kogume Teie isikuandmeid?
Briox kogub isikuandmeid Teie kui kasutaja ja kliendi kohta eesmärgiga pakkuda Teenust, täitmaks Teenuse tingimustes Teile antud lubadusi ja selleks, et pakkuda parimaid elamusi meie kodulehel ning Teenuse tarbimisel. Isikuandmete kogumine on vajalik Teie isiku tuvastamiseks, konto haldamiseks ning ka statistika ja otseturunduse eesmärgil (millest saab loobuda). Isikuandmed, mida kogutakse Teenuse tellimisel, on vajalikud tellimuse haldamiseks, arveldamiseks ning selleks, et saata Teile sisselogimismandaadid. Kõikide kasutajate isikuandmeid on vaja selleks, et tagada Teenusele ligipääs, koostada tegevuslogi teostatud tehingutest/tegevustest Teenuse kasutamisel, tuvastada Teid ning tuvastada missugused kasutajad ja kliendid Teenust kasutavad. Kasutades Brioxi Scanner Appi, nõustute Teenuse kasutamiseks andma Brioxile ligipääsu oma mobiiltelefoni kaamerale ja fotogaleriile. Võttes Brioxiga ühendust läbi mistahes kommunikatsioonikanali, kasutame Teid puudutavat infot kaasuse lahendamiseks, Teiega ühenduse võtmiseks ning Teenuse parendamise eesmärgil. Brioxi kodulehte külastades aktsepteerite küpsiste kasutamise Teie andmete kogumise kohta.

Kellega jagame Teie isikuandmeid?
Programmi kasutamisel või osa programmi funktsioone võivad jagada isikuandmeid Brioxi kolmanda osapoolega nii EL/EES-s aga ka väljaspool neid riike. Täieliku ülevaate Teenust puudutavate isikuandmete osas leiate Brioxi kodulehe rubriigis „Mida peaksid silmas pidama“.

Kolmandal osapoolel on samasugused kohtustused isikuandmete töötlemisel nagu Teie olete meiega kokku leppinud ning mis on ka sätestatud andmetöötluslepingus. Kolmas osapool võib koguda Teie kui kliendiandmeid oma kliendiregistrisse. Meil võib teenuse toimimiseks osutuda vajalikuks Teie isikuandmete jagamine Brioxi grupi teiste ettevõtetega. Kui Te otsustate aktiveerida oma Brioxi kontol integratsioonilahenduse, siis sel juhul jagame vastavalt Teie palvele Teie isikuandmeid konkreetse integratsioonipartneriga, kelle lahendust soovite kasutada.

Kui kaua säilitame Teie isikuandmeid?
Briox säilitab Teiega seotud isikuandmeid seni, kuni meil on kliendisuhe või ajani, mis on sätestatud selles määruses. Koostöö lõppemisel Briox kustutab või muudab anonüümseks Teiega seotud isikuandmed mõistliku aja jooksul kui ei ole sätestatud teisiti kohalikes või Euroopa seadustes, või kohtu või ametivõimude poolt. Teie andmeid võib säilitada kaaludes  turvalisuse ning majanduslikke aspekte. Kui kaua Teie isikuandmeid kasutajana säilitatakse sõltub andmetekogumise eesmärgist. Teenuses esinevad isikuandmed saate Teie ise või Teie süsteemiadministraator ära kustutada. Kui konkreetses tehnilises lahenduses puudub kustutamise funktsioon, palume süsteemiadministraatoril meiega ühendust võtta. Infot, mis kogutakse meie ühenduse võtmisel, säilitatakse ajani kuni kestab kliendisuhe ning saaksime täita võetud kohustusi Teie ees.

Missugused on Teie õigused?
Brioxi registreerinud kasutajana on Teil mitmed õigused, millest peaksite teadlikud olema. Teil on õigus üks kord aastas nõuda registriväljavõtet Teiega seotud isikuandmete kohta. Teil on teatud juhtudel ka õigus andmete ülekandmiseks. Teil on õigus korrigeerida oma vigaseid, puudulikke või eksitavaid isikuandmeid ning õigus piirata isikuandmete kasutamist kuni need on parandatud. Teil on õigus  olla unustatud, kuid isikuandmete kustutamist ei saa teha, kui lepingu täitmine seda ei võimalda või kui ei ole sätestatud teisiti kohalikes või Euroopa seadustes, või kohtu või ametivõimude poolt võttes aluseks huvide kaalumise. Kui Teie arvates puuduvad õigustatud huvid või kui huvide kaalumine on vale, siis võite esitada Andmekaitse Inspektsioonile vastuväiteid.

Kui soovite lisainformatsiooni
Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses privaatsuspoliitikaga, või soovite kustutada või parandada mittekorrektseid andmeid, siis võtke meiega julgesti kodulehel olevate kontaktide kaudu ühendust.

 

 

Lisa 1

 

Lisa 2