Johanna Hannus on Brioxi uus maajuht Soomes ja Eestis

30 . oktoober 2020

Osana suuremast panustamisest Eesti turu suunal teatas Briox täna, et Soome ja Eesti üksusi asub juhtima Johanna Hannus. Sellega seoses on alustatud värbamistega tugevdamaks kohalikku eesti organisatsiooni.

Briox pöörab üha enam tähelepanu kasvule ning mastaapsuse suurendamisele, kasutades olulise komponendina ära oma rahvusvaheliste operatsioonide sünergiat ning eeliseid. See töö hõlmab endas muuhulgas tõhusamat müügimudelit, kindlustades samal ajal süstemaatilisema uute klientide kaasamise ning samuti optimaalsema digiteerimisprotsesside kasutusele võtu. Eesmärk on lihtsustada raamatupidaja igapäevatööd, et nende suhted ja koostöö oma klientidega oleksid veelgi edukamad.

Osana sellest kavast viib Briox novembris läbi struktuuriüksuse muudatuse oma Eesti turuorganisatsioonis. Soome ja Eesti lähevad Johanna Hannuse juhtimise alla, kes on hetkel Brioxi Soome maajuht ning hakkab vastutama mõlema turu kombineeritud tegevuste eest, võttes volitused üle Brioxi Eesti praeguselt juhilt Janar Sutilt.

See struktuurimuudatus kinnitab Brioxi pikaajalisemat pühendumust Eesti suunal ning on üks osa kasvu kiirendamise kavast. Seda plaani toetab ka äsja alanud värbamisprotsess, mille eesmärk on tugevdada ettevõtte müügi- ja kliendituge Eestis.

“Jätkame ka edaspidi tihedat koostööd oma klientidega, kellega koos viime edasi oma toote kohandamist Eesti oludele vastavaks”, kommenteeris Soome ja Eesti maajuht Johanna Hannus. “Läbi grupitasemel tehtud algatuste kasvab meie kohalolek Eesti turul.”

 

Lisainfo

Johanna Hannus

johanna.hannus@briox.fi

+358 400 798907

Näita rohkem

Arbalans valis koostööpartneriks Brioxi

SEB ja Briox toovad turule ühtse raamatupidamislahenduse väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele

Briox nimetas ametisse grupi uue tegevjuhi Johan Nordqvisti ning tugevdab grupi juhatust uute liikmetega

Ettevõtluse jätkumine COVID-19 ajal

Briox sõlmib pikaajalise koostöö Leedu NORIANIGA

Näita kõiki uudiseid